Cookiestatement 2018-05-29T20:10:47+00:00

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Als de cookies ook bij bezoek aan een andere website kunnen worden uitgelezen, zijn het zogeheten tracking cookies. Met deze cookies kunnen organisaties het surfgedrag van mensen door de tijd heen volgen.

Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Wettelijke regels

Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels. Dat zijn in de eerste plaats regels uit de Telecommunicatiewet (Tw). Maar op tracking cookies (in combinatie met overige gegevens die over het websitebezoek worden verzameld) is ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Aanbevelingen Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aantal onderzoeken gedaan naar de toepassing van tracking cookies. Op grond hiervan doet de Autoriteit Persoonsgegevens aanbevelingen aan websitehouders hoe zij aan de Wbp kunnen voldoen als zij tracking cookies willen plaatsen en uitlezen via hun website. Zie hiervoor Vragen over cookies van organisaties.

Let op: deze aanbevelingen gaan alleen over tracking cookies. Uitleg over de wettelijke eisen aan andere soorten cookies is te vinden op de website van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Session cookies

Op Supersnel Gezond maak ik gebruik van Session cookies. Dit zijn bijvoorbeeld de cookies die technisch noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Denk hierbij aan het gebruik van een cookie om de inhoud van een winkelwagentje te onthouden. Voor het gebruik van deze cookies hoef ik geen toestemming te vragen.

Google Analytics

Op Supersnel Gezond maak ik gebruik van Google Analytics. Hiermee verwerk ik met de analytische cookies persoonsgegevens van  websitebezoekers. Dat heeft dus gevolgen voor de privacy van bezoekers. Dit betekent dat ik hierbij in principe zowel moet voldoen aan de Telecommunicatiewet (uw bezoekers informeren en om toestemming vragen) als aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld

Ik heb ervoor gezorgd dat de cookies geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy van websitebezoekers. Om deze reden hoef ik geen toestemming meer te vragen voor deze cookies. Ik heb hiervoor de Handleiding privacyvriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gebruikt. In 6 stappen heb ik Google Analytics zo ingestelt dat de privacy van de bezoekers zo goed mogelijk wordt beschermd.

Dit heb ik gedaan door:

  • een bewerkersovereenkomst met Google te sluiten;
  • het laatste octet van het IP-adres te maskeren;
  • ‘gegevens delen’ uit te zetten;
  • geen gebruik te maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Analytics en profiling

Er zijn ook marktpartijen die analytics-diensten combineren met profiling van websitebezoekers, bijvoorbeeld onder de noemer audience measurement. Om advertentie-inkomsten te genereren maak ik gebruik van de diensten die het bedrijf Semilo levert. Met deze cookies wordt informatie verzameld over het surfgedrag van individuele bezoekers aan meerdere websites gedurende een langere periode. Deze cookies kunnen worden gebruikt om mensen individueel te benaderen. Dit zijn tracking cookies.

Om deze reden moet ik voorafgaande toestemming vragen aan de bezoekers van mijn website.

Regels uit de Wbp rondom tracking cookies

Op mijn website verwerk ik persoongegevens van bezoekers aan mijn website door middel van tracking cookies? Om deze reden moet ik (ook) aan de regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voldoen. De belangrijkste vereisten zijn dat ik:

  • een zogeheten grondslag heeft voor de gegevensverwerking;
  • bezoekers tijdig en adequaat informeert over: de soorten persoonsgegevens die u verwerkt, de (gerechtvaardigde) doeleinden waarvoor u de gegevens (verder) verwerkt, de soorten bedrijven aan wie u de persoonsgegevens verstrekt en de bewaartermijn van de gegevens;
  • de gegevens goed beveiligt.

Meer informatie over de regels uit de Wbp leest u in de Handleiding Wet bescherming persoonsgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking

De enige mogelijke grondslag voor het gebruik van tracking cookies ondubbelzinnige toestemming van de websitebezoeker (artikel 8, onder a, van de Wbp).

Dit betekent dat ik de bezoeker een duidelijke keuze moet hebben om toestemming te geven of te weigeren. Uit het nalaten van een handeling (bijvoorbeeld als een gebruiker niet via zijn browser heeft gekozen om tracking cookies te weigeren) kan ik geen toestemming afleiden. Ook als ik zou verwijzen naar het privacybeleid, is dit onvoldoende.

Keuze-optie tracking cookies

Ik bied de bezoekers van mijn website een informatiebalk met een duidelijke keuze tussen ‘ja’ en ‘nee’. Hiermee voldoe ik in ieder geval aan het keuzevereiste voor ondubbelzinnige toestemming. Ik plaats uiteraard geen cookies voordat de bezoeker zijn keuze heeft gemaakt.

Informatie over de tracking cookies

Om rechtsgeldige toestemming te krijgen voor het plaatsen van tracking cookies, moet ik websitebezoekers eerst informeren over de soorten persoonsgegevens die ik via de cookies verzamel en verwerk, over de doeleinden van de gegevensverwerking, de categorieën bedrijven aan wie ik de gegevens verstrekt, de bewaartermijn en zoveel nadere informatie als nodig is om de bezoekers een eerlijk beeld te geven van de gegevensverwerking.

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor het (laten) tonen van gerichte advertenties, het gebruik van sociale media, websitestatistieken, het opstellen van interesseprofielen, het tonen van aanbevelingen, marktanalyse, doelgroep-analyse en/of verbetering van de navigatie op uw website.

Ik verstrek geen gegevens aan derde partijen. Er zijn wel sociale media en andere partijen die via mijn website tracking cookies plaatsen. In het volgende document vind je een overzicht van de partijen inclusief de namen van de cookies, de bewaartermijn en de informatie over het doeleinde van de verwerking.

Cookie-report-supersnel-gezond.pdf