Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Als de cookies ook bij bezoek aan een andere website kunnen worden uitgelezen, zijn het zogeheten tracking cookies. Met deze cookies kunnen organisaties het surfgedrag van mensen door de tijd heen volgen.

Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Wettelijke regels

Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels. Dat zijn in de eerste plaats regels uit de Telecommunicatiewet (Tw). Maar op tracking cookies (in combinatie met overige gegevens die over het websitebezoek worden verzameld) is ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Aanbevelingen Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aantal onderzoeken gedaan naar de toepassing van tracking cookies. Op grond hiervan doet de Autoriteit Persoonsgegevens aanbevelingen aan websitehouders hoe zij aan de Wbp kunnen voldoen als zij tracking cookies willen plaatsen en uitlezen via hun website. Zie hiervoor Vragen over cookies van organisaties.

Let op: deze aanbevelingen gaan alleen over tracking cookies. Uitleg over de wettelijke eisen aan andere soorten cookies is te vinden op de website van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Session cookies

Op Supersnel Gezond maak ik gebruik van Session cookies. Dit zijn bijvoorbeeld de cookies die technisch noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Denk hierbij aan het gebruik van een cookie om de inhoud van een winkelwagentje te onthouden. Voor het gebruik van deze cookies hoef ik geen toestemming te vragen.

Google Analytics

Op Supersnel Gezond maak ik gebruik van Google Analytics. Hiermee verwerk ik met de analytische cookies persoonsgegevens van  websitebezoekers. Dat heeft dus gevolgen voor de privacy van bezoekers. Dit betekent dat ik hierbij in principe zowel moet voldoen aan de Telecommunicatiewet (uw bezoekers informeren en om toestemming vragen) als aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld

Ik heb ervoor gezorgd dat de cookies geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy van websitebezoekers. Om deze reden hoef ik geen toestemming meer te vragen voor deze cookies. Ik heb hiervoor de Handleiding privacyvriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gebruikt. In 6 stappen heb ik Google Analytics zo ingestelt dat de privacy van de bezoekers zo goed mogelijk wordt beschermd.

Dit heb ik gedaan door:

  • een bewerkersovereenkomst met Google te sluiten;
  • het laatste octet van het IP-adres te maskeren;
  • ‘gegevens delen’ uit te zetten;
  • geen gebruik te maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Geen tracking cookies

Ik maak geen gebruik van tracking cookies om advertenties te tonen.