Is kraanwater ongezond?
Spread the love!

Alarmerender berichten over de waterkwaliteit

De laatste tijd valt mij op dat steeds meer bloggers het hebben over de noodzaak van een waterfilter.

En dan lees ik (kop)teksten zoals:

 • Is ons kraanwater gezond? (helaas niet)
 • Kwaliteit drinkwater onder de maat!
 • Als je het water wat je drinkt onder een microscoop zou analyseren dan zou je waarschijnlijk schrikken. Je denkt dat het schoon is, maar dat is niet zo.
 • Inmiddels heb ik het nodige onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het kraanwater in Nederland. Ik wist al wel dat het niet heel goed was, maar ik ben toch geschrokken.
 • Thuis water filteren een beter resultaat dan waterinstallaties van Evides en Vitens? Het antwoord is een volmondig JA!

En dan denk ik: wat nu weer!

Ik heb me nog nooit druk gemaakt om de kwaliteit van ons drinkwater, maar misschien is dat onterecht? Dus ik ging de artikelen van die bloggers lezen en ik werd er bijna bang van. Zo las ik dat er allerlei stoffen/resten in ons drinkwater zitten, zoals:

 • röntgencontrastmiddelen,
 • antibiotica,
 • de pil,
 • antidepressiva,
 • bestrijdingsmiddelen,
 • cosmetica,
 • brandvertragers,
 • nanodeeltjes,
 • etc.

Allerlei vragen schoten door mijn hoofd. Is dat zo? Wordt dat er door een waterleidingbedrijf dan niet voldoende uitgefilterd? Als dit echt allemaal waar is, hoe kan het dan dat een kleine waterfilter voor thuis het er allemaal wel uitfiltert? Etc.

Wat zegt het RIVM over de waterkwaliteit?

Snel naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daar wordt met enige regelmaat door die bloggers naar verwezen. Dus ik ben benieuwd naar wat daar dan precies staat over de waterkwaliteit.

Oeps, het lijkt ook écht slecht gesteld met de waterkwaliteit! Op de website van het RIVM vind je allerlei artikelen over het onderwerp:

Misschien toch maar zo’n waterfilter bestellen bij een van die bloggers? Dat kan namelijk. Ze schrijven er niet alleen over, ze verkopen ze ook.

Maar wacht even… ik drink water niet rechtstreeks uit de grachten van Amsterdam of uit de sloot hier om de hoek. Ik heb ook geen pomp in mijn tuin staan die grondwater omhoog pompt. Sterker nog, ik heb niet eens een tuin. Mijn vraag blijft dus onbeantwoord: hoe zit het nu echt met de kwaliteit van ons drinkwater?

Opzoek naar een drinkwaterexpert

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater lijkt dus behoorlijk onder druk te staan. Dat verdient zeker alle aandacht, maar wat zegt dit over het glas kraanwater dat ik net heb getapt? Zit er een voordeel aan het extra filteren van kraanwater?

Ik weet en lees veel, maar hier durfde ik geen harde uitspraken over te doen. Zo had ik bijvoorbeeld geen idee hoe een waterleidingbedrijf het water zuivert. Wat doet zo’n waterfilter voor thuis dan nog extra? En waarom doen ze dit extra’s dan niet bij een waterleidingbedrijf?

Heel veel vragen, dus ik ging opzoek naar een expert op dit gebied. Iemand die mij kan vertellen of al die genoemde stoffen écht in ons drinkwater zitten en zo ja, hoeveel dan? Want wat ik wel weet is dat alles giftig is in een bepaalde dosis. De aanwezige hoeveelheid, als het er in zit, is dus ook belangrijk. Drink je bijvoorbeeld vijf liter van het puurste en schoonste water in één uur, dan overleef je het niet. Oorzaak? Watervergiftiging. Zo kun je elke dag een klein beetje arseen (een gifstof) binnenkrijgen, dit zit bijvoorbeeld van naturen in rijst(producten), en toch 100 worden.

Kortom, opzoek naar antwoorden. Ik nam contact op met Waternet. Zij zijn het waterbedrijf in Nederland dat werkt rondom Amsterdam. In mijn geval zijn zij verantwoordelijk voor het water dat bij mij uit de kraan komt. Ik vertelde wie ik was en dat ik opzoek was naar een drinkwaterexpert die mij meer kon vertellen over de kwaliteit van ons drinkwater. Ze waren heel behulpzaam en regelde een afspraak met Jan Peter van der Hoek. Hij is Professor of Drinking Water Engineering aan de TU Delft en Directeur Innovatie bij Waternet. Bekijk je zijn CV dan wordt het heel snel duidelijk: ik ging een gesprek hebben met een échte drinkwaterexpert.

Het gesprek met de drinkwaterexpert

Na mijn eerste vraag werd ik nog niet heel blij. “De genoemde stoffen zitten allemaal in het water”, zegt Jan Peter kijkende naar het rijtje dat ook bovenaan deze post staat. Gelukkig kon hij er nog meer over vertellen: “Het zit in het ruwe water dat nog niet gezuiverd is. Vooral in het oppervlaktewater. Deze stoffen worden er echter uit verwijderd door een zeer geavanceerd proces.”.

Hij vertelde me ook: “Er is wel een kanttekening. Er is natuurlijk geen garantie dat er niet een enkele keer een spoortje achterblijft in gezuiverd water. Mocht dat toch zo zijn, dan is dat echt verwaarloosbaar weinig. Het is ook goed om je te beseffen dat nul eigenlijk niet meer bestaat sinds we steeds beter kunnen meten. Een enkel keertje worden er wel eens medicijnresten gemeten in het gezuiverde water, maar je moet je hele leven ontzettend veel water drinken om dan in totaal misschien één pilletje binnen te krijgen.”

Eén pilletje verdeeld over je hele leven? Dat klinkt toch een stuk minder eng vergeleken bij de verhalen van die bloggers. Thuis ben ik nog wel het een en ander gaan nalezen en inderdaad, geneesmiddelen worden ook wel eens aangetroffen in Nederlands drinkwater. Wanneer ze worden aangetroffen is dit meestal in concentraties beneden 0,05 µg/L. Dat is dus ook echt mega weinig. Gelukkig! Dit vormt dus geen risico voor onze gezondheid.

Het waterzuiveringsproces uitgelegd

Toen werd ik wel heel nieuwsgierig naar hoe dat waterzuiveringsproces dan precies verloopt. Jan Peter legde uit dat we in het Westen van Nederland het oppervlaktewater gebruiken omdat het grondwater brak is (ofwel zout). In het Oosten en Zuiden van het land wordt grondwater gebruikt. Jan Peter legde mij het hele proces uit hoe Waternet het oppervlaktewater filtert.

Het water wordt uit het Lekkanaal gepompt en daar vinden de eerste stappen plaats: coagulatie, sedimentatie en zandfiltratie. Dit zijn allemaal processen die onderdeel zijn van vaste stoffen-vloeistofscheiding. Hiermee halen ze echter nog niet alles uit het water.

Vervolgens wordt het water getransporteerd naar Leiduin. Daar staat een zuiveringsinstallatie, maar het water gaat eerst de bodem door. Dit noemen ze bodempassage. Hier vindt absorptie en biodegradatie plaats van veel stoffen, ook van een aantal stoffen van de lijst bovenaan deze post, en hiermee halen ze bacteriën eruit.

Dan gaat het water naar de zuiveringsinstallatie: de Waterfabriek. Daar gaat het door een snelle zandfiltratie (o.a. verwijdering van deeltjes), een ozoninstallatie (o.a. verwijdering van organisch materiaal en micro vervuilers zoals pesticiden, en voor het doden van schadelijke bacteriën, de desinfectie), een onthardingsinstallatie (voor het maken van “zacht” water), een actieve koolfiltratie (o.a. verwijdering van apolaire stoffen zoals PAK’s en minerale olie), een langzame zandfiltratie (biologische verwijdering van o.a. virussen en bacteriën), etc.

Dit complete zuiveringsproces noemen ze een multi-barrière. Deze multi-barrière is enorm belangrijk. De ene stof is namelijk gevoelig voor de ene behandeling maar niet voor de andere. Door het water door al die verschillende type processen te laten gaan, behalen ze een maximaal resultaat.

Proefinstallatie

Ze hebben in de Waterfabriek, naast die grote installatie, ook een “kleine” proefinstallatie. Die bevat exact dezelfde stappen, maar hiermee kunnen ze testen uitvoeren zonder dat het resultaat bij jou uit de kraan komt.

Om 0,5 - 1 kg per week af te vallen, hoef je echt niet op een dieet van worteltjes en water. Kleine gerichte en onderbouwde aanpassingen zorgen al voor maximaal resultaat. Ontdek welke specifieke aanpassingen dat zijn in jouw eigen eetpatroon. Lees meer....

Ze testen met regelmaat een cocktail van verschillende (nieuwe) stoffen. Op deze manier testen ze of de zuiveringsmethode nog steeds robuust genoeg is. Hier testen ze bijvoorbeeld ook of de stof GenX goed afgevangen wordt. Deze stof was nog niet zolang geleden veel in het nieuws.

Er wordt op slechts 60 stoffen gecontroleerd

Vaak lees ik in de artikelen van die bloggers dat er op slechts 60 stoffen wordt gecontroleerd, maar er wel tienduizenden (of meer) chemische stoffen zijn. Dit suggereert dat er van alles in ons drinkwater kan zitten wat we niet weten. Is dat zo?

Jan Peter legde uit dat er voor 60 stoffen een expliciete norm is vastgelegd in de Drinkwaterwet, maar er wél veel breder gekeken wordt. Worden er andere stoffen in bepaalde concentraties aangetroffen? Dan moet er onderzoek naar gedaan worden. Dit is volgens de signaleringsnorm antropogene stoffen. Ze kijken bij waterleidingbedrijven dus wél naar alles wat er in het water zit, er is alleen niet voor alle stoffen een norm beschreven.

Vinden ze meer dan 1 µg/L van een stof in het water, of minder dan 1 µg/L en betreft het een stof die ze niet kennen? Dan wordt er door het RIVM nader onderzoek gedaan om het risico te bepalen.

Gewasbeschermingsmiddelen

Als het gaat om gewasbeschermingsmiddelen dan gelden er weer andere regels. Dit is gebaseerd op een voorzorgsprincipe. De toxiciteitswaarde van gewasbeschermingsmiddelen ligt vaak veel hoger, maar ze hanteren de bovengrens van 0,1 µg/L. Deze grens is bepaald in de jaren 90. Ze konden toen ook geen lagere waardes meten. Het gaat dus allemaal om echt een minuscuul kleine hoeveelheid. Deze grens is zo laag gesteld uit voorzorg, omdat ze vinden dat gewasbeschermingsmiddelen niet thuishoren in drinkwater.

Hier is overigens wel wat discussie over. De gewasbeschermingsmiddelenindustrie vindt dat het eerlijker zou zijn als de norm gelijkgesteld zou worden aan de toxische grens per stof. Die ligt namelijk vaak velen malen hoger. Er zou dus meer in het drinkwater kunnen zitten zonder dat het schadelijk zou zijn voor onze gezondheid. Dankzij het voorzorgsprincipe is dat dus niet het geval.

Langetermijnrisico

De restwaardes van stoffen in het drinkwater zijn dus echt heel laag en ze overschrijden nooit de toxische grenswaarden. Bij het bepalen van zo’n waarde, gaan ze uit van het geval dat je zo’n stof dagelijks binnenkrijgt voor de rest van je leven. Zolang die waardes niet worden overschreden, kun je zorgeloos de rest van je leven water uit de kraan drinken.

Drinkwater, het best gecontroleerde levensmiddel

Jan Peter haalde ook nog een heel interessant punt aan. Ons drinkwater is het best gecontroleerde levensmiddel. Dit is zo, vertelde hij, omdat we geen keuzevrijheid hebben. Je kunt thuis geen andere waterleverancier kiezen. Dit vond ik wel een interessant punt, zo had ik er zelf nog nooit over nagedacht.

De waterkwaliteit vergeleken met andere landen

Thuis ben ik me nog meer gaan verdiepen in ons drinkwater met behulp van alle informatie die ik had gekregen. Inmiddels heb ik een heel andere beeld gekregen dan wat werd geschetst in de artikelen van die bloggers.

Door onder andere het gebruik van hoogwaardiger drinkwaterzuiveringen, het genoemde multi-barrière principe, blijken de Nederlandse drinkwaterbedrijven in staat om drinkwater te leveren dat aan alle kwaliteitseisen voldoet. Onlangs bleek uit een publicatie in Science dat het Nederlandse drinkwater dankzij deze aanpak zonder chloren tot het beste van de wereld behoort. Ook een goed onderhoud van het drinkwater transportnet, waarmee het drinkwater van de “Waterfabriek” naar de klant wordt gebracht, is onderdeel van die aanpak, en draagt bij aan de hoge kwaliteit. Daar mogen we best trots op zijn, toch?

Het waterfilter voor thuis

Ik heb zelf ook nog heel veel uitgezocht rondom het waterfilter voor thuis op de kraan. Mijn voornaamste vraag was: wat doet zo’n filtertje wat een waterleidingbedrijf in hun complete proces niet kan?

Ik zou deze post drie keer zolang kunnen maken, maar hij is nu al lang genoeg. Ik houd het kort. Ga ik zo’n filter aanschaffen? Nee.

Waarom niet? Het filter is een koolstoffilter en die vangt slechts een deel af. Het drinkwater is al door een koolstoffilter heengegaan als onderdeel van het multi-barrière proces en het multi-barrière proces van het waterleidingbedrijf zorgt er juist voor dat alle typen stoffen worden afgevangen.

Die stoffen op bovenstaande lijst zitten dus al niet meer in het drinkwater of slechts nog in verwaarloosbare kleine hoeveelheden. De fabrikant van het filter geeft overigens zelf ook aan in de documentatie dat er geen noodzaak is om kraanwater te filteren.

Het bedrijf dat het Carbonit®-filter produceert, dat in verschillende waterfilters wordt gebruikt (zoals EWO, SanUno, Vario, DUO-HP, etc.), schrijft als antwoord op de vraag of een waterfilter nodig is (vertaalt uit het Duits):

Er kan geen sprake zijn van “moeten”. Maar als u de subjectieve claim heeft dat uw drinkwater de best mogelijke zuiverheid benodigt, die verder gaat dan de voorgeschreven waarden, dan neemt u met Carbonit® een weloverwogen beslissing.

Dat is echt door een briljante marketeer geschreven. Een waterfilter is dus niet nodig. Punt. Maar, als jij vindt (subjectief), dat je kraanwater nóg zuiverder zou moeten zijn… dan zit je goed met een Carbonit® filter.

Kort samengevat? Met alles wat ik nu weet, zie ik géén toegevoegde waarde om het complexe filterproces van een waterleidingbedrijf aan te vullen met een koolstoffiltertje op mijn kraan thuis.

Conclusie

Het Nederlandse drinkwater behoort blijkbaar tot het beste van de wereld! Als er nog wat restwaarden van stoffen in het kraanwater zitten, dan zijn ze zó laag dat je nog steeds zorgeloos en zonder gevolgen de rest van je leven het kunt drinken. Ik zie daarom geen toegevoegde waarde om het complexe filterproces van een waterleidingbedrijf aan te vullen met een filter op mijn kraan thuis.

Help mee!

Pasfoto Carlo Kool

Welk eetpatroon en leefstijl je kiest is jouw beslissing. Ik verstrek alleen betrouwbare, praktische en motiverende informatie, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs dat je kunt gebruiken bij het maken van jouw keuzes. Ik vermijd graag het geneuzel in de marge en focus op hetgeen waar de grootste winst te behalen is.

Deel het artikel gerust op social media en/of laat me weten wat je ervan vindt. Dankjewel, Carlo Kool.

Carlo Kool (1975) is voedingsdeskundige. Hij volgde onder andere de opleiding Gewichtsconsulent en diverse cursussen op het gebied van voeding en gezondheid van Wageningen University & Research.

Soortgelijke Berichten

27 Commentaar

 1. Geef mij maar bar le Duc. Wat dacht je van alle hormonen die in het water zitten.
  Maar ik waardeer je inzet van dit artikel! Erg uitgebreid geschreven!
  Bedankt!

  Liefs uit t gooi 🤗

 2. Beste Carlo,

  Bedankt voor je heldere artikel. Ik vind het spijtig dat veel mensen slecht zijn geïnformeerd over ons kraanwater. Nederland is een uniek land wat betreft de drinkwatervoorziening. Waar men ook in ons land is, altijd is het veilig om water uit het openbare drinkwaternet te drinken. Mijn complimenten voor het geduld waarmee je iedereen zo goed mogelijk tracht bij te brengen hoe ons drinkwater wordt bereid!

 3. Beste Carlo,

  Helaas zitten die verontreinigingen niet alleen in het oppervlaktewater. De waterleidingbedrijven kunnen niet alles eruit filteren en hebben daarom afgesproken dat tot 80% gezuiverd ook gezond genoeg is. Maar dan moeten mensen in Amsterdam vooral geen kraanwater drinken vanwege het lood in de leidingen en pas geleden in Helmon haddens ze oppervlaktewater vermengd met drinkwater een poepbacterie er in, dus advies om niet te drinken.

  En weet je als je aan Slager Gerritsen vraagt of zijn worstjes lekker zijn, dan zal hij zeggen dat het de beste worstjes zijn. Ik ken geen slager die zijn eigen waren afkraakt. Zo ook voor waterleidingbedrijven.

  Maar wat mij indertijd over de drempel trok was het tegen het licht houden van een glas kraanwater, dat is meestal niet echt helder, maar heeft een bruinige of gelige gloed. Dat zie ik overigens ook in mijn witte bad. Het water is bruinig… net of iemand er een natte wind in gelaten heeft. Maar dat is alleen wat je ziet….. de naarste verontreinigingen zijn onzichtbaar.

  En ben ik echt objectief? Vast niet! Want ik verkoop namelijk de allerbeste waterfiltersystemen met NSF keurmerk 🙂 Het filtert 99,99 van de achtergebleven virussen en bacteriën eruit en ca. 160 andere contaminaties waarvan er pakweg 140 toch wel een gezondheidsrisico (zoals pfas) bevatten.

  vriendelijke groet,
  Anita

  1. Beste Anita,

   Als ik je stukje lees, dan roept het wat vragen bij mij op en een tip:

   1. Waarom denk je dat de waterleidingbedrijven hebben afgesproken dat er slechts tot 80% gezuiverd wordt en waar blijkt dat volgens jou uit?
   2. Of er lood in het drinkwater zit is afhankelijk van de leidingen in huis. Zie: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/loden-leidingen/. Dit geldt niet voor heel Amsterdam.
   3. “Wij van WC-eend”, ik snap wat je bedoelt. Daarom is het ook goed op de inhoud in te gaan en niet op de herkomst van informatie, toch?
   4. Als jouw drinkwater bruinig uit de kraan komt, dan kan het heel verstandig zijn om daar naar te laten kijken. Dat klinkt inderdaad niet goed. Ik zou hierover contact opnemen met je waterleidingbedrijf.
   5. Waarom denk je dat er nog (schadelijke hoeveelheden) achtergebleven virussen en bacteriën en contaminaties (zoals PFAS) in het drinkwater zitten en waar blijkt dat volgens jou uit?
   6. Wat doet het waterfiltersystemen met NSF keurmerk, of wat zit daarin, wat een multi-barrière van het waterleidingbedrijf niet kan?
   7. En waarom zou een waterleidingbedrijf het kraanwater dan nog niet even door zo’n filtertje laten gaan (vaak ook gewoon een koolstoffilter, terwijl het water al door een mega koolstoffilter is gegaan) als het daadwerkelijk zo veel zou doen?

   Misschien wat ‘food for thought’? ☺️

   Met gezonde groeten,

   Carlo

 4. OK…. Dus jij ging van kritisch, naar expert, naar ik geloof de expert omdat hij expert is. Er zit troep in ons water dat onder andere onze pijnappelklier aantast zoals chloor. Zou je aanraden wat beter onderzoek te doen voordat je artikels schrijft waarin je ook nog vernoemd dat je veel weet een veel leest. Als je veel zou weten wist je ook dat je feitelijk niks weet.

  1. In Nederland gebruiken we geen chloor voor de waterzuivering.

   In alle andere landen van Europa wordt wel chloor gebruikt. Het is op veel plekken de normaalste zaak van de wereld. Chloordesinfectie, in de vorm van chloor, hypochloriet, chloordioxide en chloramine wordt buiten Nederland nog steeds veelvuldig toegepast. Dat proef je ook meteen, het kraanwater smaakt naar chloor.

   Enkele waterleidingbedrijven voegen uit voorzorg een minieme hoeveelheid chloordioxide toe aan het drinkwater. Dat is wat anders. Chloordioxide is minder schadelijk dan chloorbleekloog. Daarbij is de hoeveelheid toegevoegde chloordioxide zo klein en vervalt het zo snel dat het niet meetbaar is als het water het distributienetwerk ingaat. Dat staat dus totaal niet in verhouding met de hoeveelheid chloor die je vaak in het buitenland tegenkomt.

   Alle stoffen kunnen in een te hoge dosis schadelijk zijn. De dosis maakt het vergif. De effecten van chloor op het menselijk lichaam zijn afhankelijk van de hoeveelheid chloor die aanwezig is, de duur en de frequentie van de blootstelling. Dus chloor in drinkwater is ook niet per definitie schadelijk.

   Maar zoals gezegd: het zit niet eens in ons drinkwater.

   Hopelijk kun je nu weer rustig slapen (subtiele verwijzing naar de pijnappelklier en het hormoon melatonine dat bij de mens een rol speelt bij het slaap-waakritme).

 5. Top artikel, dankjewel! Weet je toevallig ook iets over de TDS-waarde van ons kraanwater? Want helemaal gezuiverd water met een te lage TDS-waarde schijnt ook weer slecht te zijn voor je. Aangezien water altijd mineralen aan zich verbonden heeft of anders wil verbinden. Te gezuiverd water bind zich dus aan allerlei gezonde mineralen, die dan vervolgens niet meer kunnen worden opgenomen door het lichaam.

  1. Fijn te horen en dankjewel voor het compliment!

   Ik weet niet wat de TDS-waarde van het kraanwater is. Waternet en Vitens schrijven hier ook niets over. Compleet gezuiverd water zal niet schadelijk zijn, het is alleen zonde om water compleet te ontdoen ook de mineralen.

   Dat gezuiverd water zich bindt aan gezonde mineralen lijkt mij wat overdreven. Zelf al is het zo, dan zal het nog steeds om hele kleine hoeveelheden gaan dat je het met een klein hapje broccoli al weer ruim ongedaan maakt ;-).

  1. Het kan zijn dat je het verschil in de aanwezige mineralen proeft. Het kan ook een placebo-effect zijn. Smaak is iets subjectiefs en van heel veel factoren afhankelijk. Zo kun je bijvoorbeeld een wijnkenner op het verkeerde been zetten door witte wijn rood te kleuren. Uit onderzoek blijkt dat mensen het dan niet meer herkennen als witte wijn. Ook blijkt uit onderzoek dat bijvoorbeeld de verpakking van producten of waarmee/waaruit je iets nuttigt van invloed is op de smaakbeleving. Hopelijk beantwoordt dit je vraag.

 6. Goedenmiddag!

  Bedankt voor de informatie uit dit artikel. Ik heb recentelijk een waterontharder aangeschaft bij de webshop hydrotense waterontharders. Fijne partij en de kalk is in ieder geval uit mijn water, maar nu ben ik benieuwd of een waterontharder ook de bacteriën uit het water filtert? Als ik dit zo allemaal lees kan een waterontharder nooit alles eruit halen. Dus in hoeverre heb ik nu ‘schoon’ water?

  Alvast bedankt!

  1. Hoi Jeroen,

   Waterontharders halen kalk en magnesium uit het water. Het filter geen bacteriën. Je hebt schoon water, ook zonder waterontharder. Er komt in Nederland schoon water zo uit de kraan. Zie bovenstaande artikel.

   Beantwoordt dit je vraag?

   Met gezonde groeten, Carlo

 7. Beste Carlo

  Blijkbaar heb jij het niet water getest met die apparaatje.Ten eerste pennetjes van apparaat voor gebruik zijn superschoon gemaakt dus geen rust op pennen zelfs pennen glimmen,dus komt niet van pennen.Ten tweede ik heb getest meerdere soorten van water hier in amsterdam en in buitenland.Water uit een supermarkt precies hetzelfde als ons kraanwater water, uit andere supermarkt klein beetje beter [geen bruine laagje] en spa blauw word geel dus goed goed voor gezondheid.Heb getest nog vier soorten in het buitenland,uit bosnie en een uit croatie.Uit croatie kwaliteit is als die uit supermarkt,uit bosnie 3 soorten,een is slecht net als die uit supermarkt en croatie andere twee komen onder twee bergen.Dus twee bronnen onder 700 meter berg en 1950 meter hoogte van berg.Die bron onder 700 meter is goed ,dus net als spa blauw. Water onder 1950 m. is nog beter uitstekend goed wordt licht geel superkwaliteit dus dus dus…Ik vraag me af hoe kunnen onze nieren dat allemaal kunnen verwerken alle die trup in het water…Pak een lepeltje na het testen en roer die water op wordt donker groen water is volledig donker en jij zegt dat wel ok is ?…

  1. Beste Zgembo,

   Ik schrijf niet dat de staafje verroest zijn, ik schrijf dat de bruine kleur ontstaat omdat ijzer uit een van de staafjes van het apparaat door de elektrolyse oxideert (verroest) en zo ontstaan er roestdeeltjes in het water. Dat zorgt voor de bruine kleur. Deze reactie ontstaat doordat de van nature voorkomende mineralen en zouten in het kraanwater de stroom geleiden.

   Als er geen opgeloste stoffen in het water zijn (zoals bijvoorbeeld gedestileerd water), zal het water niet verkleuren doordat er geen reactie plaatsvindt.

   Opgeloste stoffen kunnen vele verschillende stoffen zijn, daarom geeft het verkleuren alleen aan dat er stoffen aanwezig zijn. Niet of deze geleidende stoffen gezond of ongezond zijn. Mineralen geleiden ook en dat zijn essentiële voedingsstoffen.

   Ik zeg dus niet dat het water uit de kraan wel of niet bruiner is, ik zeg dat je een chemische reactie veroorzaakt waarvan het resultaat niets zegt over de gezondheid van het water.

   Ik kan een broccoli laten aanbranden in de oven totdat deze helemaal verkoold en zwart geworden is deze bloot te stellen aan hitte. Dat zwarte bevat kankerverwekkende stoffen. Dat zegt echter niets over de gezondheid van broccoli. De chemische reactie zorgt voor een andere eindproduct.

   Hopelijk heb ik het zo beter uitgelegd.

   Met gezonde groeten,

   Carlo

 8. Beste Carlo

  Jij beweert dat nederlandse kraanwater beste is…koop een kleine apparaatje die kost 12 euro via internet en zelf controleer kwaliteit.Jij gaat echt schrikken als je zit hoe water na 1 minuut verandert in riool.EEN voorbeeld ga testen samen water spa blauw en kraan water.SPA blauw word beetje geel en dat is goed en kraan water donker groen en blauw en nog een dikke laag troep op de oppervlakte van glas…allerlei stoffen die niet goed voor gezondheid er in zitten
  Apparaat voor waterelektrolyse van 12 euro die zegt veel…
  Met groet Zgembo

  1. Beste Zgembo,

   Een elektrolyseapparaat stuurt elektrische stroom door het water, waardoor er chemische reacties ontstaan. Welke reacties hangt af van de samenstelling van het water en van de elektrodes van het apparaat.

   Onder bepaalde omstandigheden kunnen watermoleculen worden opsplitst in waterstof en zuurstof. Beide zijn gasvormig, en dus ontstaan er bubbeltjes in het water. Het kan echter ook zijn dat een andere reactie de voorkeur krijgt.

   De bruine kleur ontstaat omdat ijzer uit een van de staafjes van het apparaat door de elektrolyse oxideert (verroest) en die roestdeeltjes komen in het water terecht. Dat zorgt voor de bruine kleur.

   Deze reactie ontstaat doordat de van nature voorkomende mineralen en zouten in het kraanwater de stroom geleiden.

   Spa blauw en of rood is anders van samenstelling. Dit zorgt ervoor dat de stroom van het apparaat andere effecten geeft.

   Het enige dat je aantoont is dat in het glas met kraanwater dus wel een chemische reactie van zuurstof met het ijzeren staafje van het apparaat optreedt. In het andere niet.

   De mineralen in het kraanwater reageren niet zelf, maar geleiden wel de stroom, waardoor het staafje roest.

   Dit is dan ook de reden dat ik niet schrik van je verhaal. De test met het elektrolyseapparaat zegt niets over de kwaliteit van kraanwater. In al het drinkwater zitten mineralen, ook in water dat in flesjes wordt verkocht. De hoeveelheid kan verschillen. Echter, het zijn allemaal stoffen die ook in de natuur voorkomen en die je lichaam ook nodig heeft om goed te functioneren.

   Hopelijk verduidelijkt dit antwoord de betekenis van het resultaat van je experiment.

   Met gezonde groeten,

   Carlo

 9. Beste Carlo,

  Super bedankt voor het delen van deze informatie!
  Ik maak me ook zorgen om wat we binnenkrijgen en vroeg mij ook af hoe het met ons kraanwater zit! Zo vond ik je artikel.
  Nogmaals heel erg bedankt!

  Groetjes,
  Barbara

 10. Goedemorgen,

  Ben wel benieuwd hoe het zit met kalk in het water. Bij mij in de gemeente ligt het kalk gehalte aanzienlijk hoger dan bij bijv. familieleden die in andere gemeenten wonen. Ook is het water hier erg “hard” qua mondgevoel in vergelijk met andere locaties. In hoeverre heeft dit effect op de gezondheid.

  Gr. David

  1. Dag David,

   Water wordt hard door de aanwezigheid van calcium (kalk). Dit is een essentieel mineraal dat je lichaam nodig heeft en het heeft dus een positief effect op je gezondheid. Hard water is echter minder gunstig voor andere zaken, zoals je huishoudelijke aparaten, je douchecabine en het milieu bijvoorbeeld.

   Volkskrant schreef er vorige jaar een aardig artikel over dat het een en ander goed toelicht: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/wat-doet-kalkrijk-water-met-ons-lichaam~ba50494f/.

   Met gezonde groeten,

   Carlo

 11. Hallo Carlo,
  ik ben sinds ongeveer 2 maanden bezig met het zuur-base dieet en ben super enthousiast over de resultaten. Na het lezen van je verhaal over kraanwater versus gefilterd water drink ik alleen nog kraanwater. Nu komt mijn man met de volgende filtersysteem: AQV 5 – 5 liter – Waterfiltersysteem
  4-in-1 watersysteem. Het filtert, mineraliseert, vitaliseert, en maakt bij gebruik van de meegeleverde pH-ring alkalisch/basisch water. Ofwel, kristalhelder en gezond drinkwater in een handomdraai.
  Ik zie er niet zo het nut van in om hier geld aan uit te geven, maar geef hem het voordeel van de twijfel. Is dit een verbetering van het drinkwater?

  groetjes,
  Charlotte

  1. Hallo Charlotte,

   Goed te horen dat je zoveel goede resultaten boekt met behulp van het zuur-base eetpatroon.

   Het verder filteren van het kraanwater is overbodig. De kwaliteit van ons kraanwater is al enorm goed.

   De toegevoegd waarde van mineraliseren is enorm klein. Zelf schrijven ze op de website ook dat het mineralen is zeer kleine hoeveelheden toevoegt.

   De voordelen van het vitaliseren zijn discutabel. Dit komt door de onmogelijkheid het wetenschappelijk te definiëren en het gebrek aan reproduceerbare resultaten.

   Het zou kunnen zijn dat het alkaliseren van water mogelijk wat voordelen biedt, voor sommige mensen, in specifieke situaties.

   Wil je de kans op een chronische ziekte voorkomen (zoals kanker, hart- en vaatziekten, longaandoeningen, etc), dan is de grootste winst echter op hele andere vlakken te halen. Denk hierbij aan:
   – niet roken
   – gezond gewicht (overgewicht voorkomen)
   – voldoende bewegen
   – gezond eten (voldoende groenten en fruit, vlees met mate en geraffineerde koolhydraten vermijden)
   – etc.

   Hier is voor nagenoeg iedere Nederlander winst te behalen. Met deze punten verlaag je de kans op een chronische ziekte met 80%.

   Echter, van de Nederlandse bevolking rookt een kwart nog, heeft de helft overgewicht, beweegt de helft te weinig, eet meer dan 90% te weinig groenten en fruit, etc.

   Wanneer je focust op bovenstaande punten, dan doe je het echt al briljant goed. Ik zou me daar op richten en met een gerust hart kiezen voor kraanwater.

   Groetjes, Carlo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *